E-POSTER SUNUMLAR

7-8-9 Mart 2024, Perşembe, Cuma, Cumartesi - Poster Alanı - 09:00-18:00
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar
7 PS-001 AMATEM HASTALARINDA ANTİ-HBS, HBSAG, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV SEROPREVALANSININ İNCELENMESİ Dilek Örüm
8 PS-002 KETİAPİN KULLANIMINA BAĞLI GERİ DÖNÜŞLÜ DERİ DÖKÜNTÜSÜ: OLGU SUNUMU Dilek Örüm
9 PS-003 KARBAMAZEPİNE BAĞLI YÜZ BÖLGESİNDE DÖKÜNTÜ: BİR OLGU SUNUMU Dilek Örüm
10 PS-004 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek Örüm
13 PS-005 EVALUATION OF CASES UNDER 18 YEARS OF AGE ADMITTED TO AN KAHTA STATE HOSPITAL ADULT PSYCHIATRY OUTPATIENT CLINIC Mehmet Hamdi Örüm
14 PS-006 REVERSIBLE BILATERAL POSTAURICULAR SEBORRHEIC DERMATITIS DUE TO SODIUM VALPROATE-VALPROIC ACID COMBINATION:A CASE REPORT Mehmet Hamdi Örüm
22 PS-007 BİR ADOLESAN OLGUDA METAMFETAMİN KULLANIMI İLE İNDÜKLENEN PSİKOTİK ÖZELLİKLİ MANİK EPİZOD Elif Yerlikaya Oral
26 PS-008 ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ İLE 16 YIL SONRA KONUŞMAYA BAŞLAYAN MUTİZM OLGUSU Feride Nurseli Engel
34 PS-009 ASKERİ PSİKİYATRİ:RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Sare Aydın
37 PS-010 BİPOLAR BOZUKLUK TANISININ GÖLGESİNDE KALAN ‘ONİKOFAJİ’: BİR OLGU SUNUMU Ömer Naim Sayer
39 PS-011 CHARLES BONNET SENDROMU : BİR OLGU Oğuzhan Doğan
40 PS-012 HEMATOLOJİ KONSULTASYONU SONUCUNDA TANI KONULAN VE NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM: GARDNER DİAMOND SENDROMU Hüseyin Toygun Durmuş
42 PS-013 BETA TALASEMİ MAJOR'E EŞLİK EDEN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU Tayfun Kara
45 PS-014 TEDAVİYE DİRENÇLİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞA SAHİP ERGENDE N-ASETİLSİSTEİN İLE GÜÇLENDİRME Tayfun Kara
50 PS-015 ANTİK BİR HASTALIK: PELLEGRA Oğuzhan Doğan
52 PS-016 FLUOKSETİN İLE GELİŞEN ANJİYOÖDEM OLGUSU Merve Durmuş
63 PS-017 PSİKOZLA PREZANTE OLAN BİR TUBEROSKLEROZ OLGUSU Derya Elvan Doğan
69 PS-018 PSİKİYATRİK SEMPTOMLARLA İLE BAŞLAYAN OPSOKLONUS MİYOKLONUS ATAKSİ VAKASI Başak Küçük
73 PS-019 AUTOIMMUNE LIMBIC ENCEPHALITIS DUE TO PARANEOPLASTIC SYNDROME PRESENTING WITH PSYCHIATRIC SYMPTOMS Naz Erarslan
75 PS-020 OLANZAPİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT PANKREATİT: BİR OLGU SUNUMU Çiçek Hocaoğlu
76 PS-021 DİSSOSİYATİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU MU PSİKOZ MU? : BİR OLGU SUNUMU Ahmet Al
77 PS-022 ANTİPSİKOTİK KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ATİPİK NÖROLEPTİK MALİGN SENDROM VE TEDAVİSİNDE AMANTADİNİN YERİ:BİR OLGU SUNUMU Asel Sezi Kedici
78 PS-023 SHEEHAN SENDROMLU HASTADA STEROİDLE İNDÜKLENEN PSİKOZ VE OLANZAPİN TEDAVİSİYLE GELİŞEN HİPERSALİVASYON OLGUSU Ezgi Şişman
103 PS-024 SMİTH-LEMLİ-OPİTZ SENDROMLU BİR ÇOCUKLUK OTİZMİ OLGUSUNDA ELEKTROKONVÜLSİF TERAPİ UYGULAMASI Elif Yerlikaya Oral
104 PS-025 1Q21.1 MİKRODELESYON SENDROMLU BİR ADOLESAN OLGUDA BİPOLAR DEPRESYONA YAKLAŞIM Elif Yerlikaya Oral
105 PS-026 TÜBEROSKLEROZİS TANILI BİR ADOLESAN OLGUDA SERTRALİN İLE İLİŞKİLİ DAVRANIŞSAL DİSİNHİBİSYON Elif Yerlikaya Oral
106 PS-027 KLOZAPİNE BAĞLI HİPERSALİVASYONDA ATROPİNİN GARGARA YOLU İLE UYGULANMASI: BİR ADOLESAN OLGU SUNUMU Elif Yerlikaya Oral
108 PS-028 MULTİPLE SKLEROZ TANILI HASTADA TRAVMATİK BEYİN HASARI SONRASI PSÖDOBULBER AFEKT GELİŞİMİ Rümeysa Poyraz
109 PS-029 METAMFETAMİN BAĞIMLILIĞI ERKEN BAŞLANGIÇLI PARKİNSON HASTALIĞI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ? Esra Aslan
115 PS-030 GUAİFENESİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ: BİR OLGU SUNUMU Aslı Nagihan Kesgin
116 PS-031 AI: A POWERFUL ALLY FOR GRIEF THERAPY Ummuhan Ozkal