SÖZLÜ SUNUMLAR

Sözlü Sunu Oturumu-1
7 Mart 2024, Perşembe - Salon E - 18:30-20:00
Oturum Başkanları: Aslı Enez Darçın, Onur Noyan
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
6 SS-1 PANİK BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA OREKSİN-A, TOTAL GHRELİN, LEPTİN VE NESFATİN-1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dilek Örüm 18:30-18:38
12 SS-2 PANIC DISORDER CAUSES AN INCREASE IN CHOROID LAYER AND A DECREASE IN IPL, GCL, RNFL Mehmet Hamdi Örüm 18:38-18:46
15 SS-3 BEDEN ODAKLI YİNELEYİCİ DAVRANIŞLARDA PLAZMA OKSİTOSİN DÜZEYLERİ İLE BAĞLANMA, DUYGU DÜZENLEME VE ALEKSİTİMİ İLİŞKİSİ Özlem Nur Akgül 18:46-18:54
19 SS-4 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI HASTALARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU KOMORBİDİTESİ Şule Gül 18:54-19:02
20 SS-5 POSTPARTUM ANNELERDE EBEVEYN STRESİNİN VÜCUT ALGISI İLE İLİŞKİSİ VE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ Furkan Bahadır Alptekin 19:02-19:10
21 SS-6 BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDA BİLİŞSEL ESNEKLİK VE ZİHİN KURAMI İLE YARATICI DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Sefanur Köse 19:10-19:18
23 SS-7 APPROACHES OF ADULT PSYCHIATRISTS IN METHAMPHETAMINE-ASSOCIATED PSYCHOTIC DISORDER: AN INTERNET-BASED SURVEY Mehmet Hamdi Örüm 19:18-19:26
27 SS-8 OBEZ OLAN VE OLMAYAN ERGENLERDE DUYGUSAL YEME, DUYGU DÜZENLEME VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Müge Karagöz Çetiner 19:26-19:34
28 SS-9 ŞİZOFRENİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROM GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLAÇLARLA İLİŞKİSİ Didem Bostan Bendaş 19:34-19:42
30 SS-10 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kadir Karakuş 19:42-19:50
117 SS-32 KAN LİPİTLERİ VE KARDİYAK RİSK ORANLARININ İLK EPİZOT PSİKOZDA AKTİF İNTİHAR DAVRANIŞINI AYIRT ETMESİ MÜMKÜN MÜ? Meltem Şen 19:50-19:58
Sözlü Sunu Oturumu-2
9 Mart 2024, Cumartesi - Salon F - 09:00-10:30
Oturum Başkanları: Şakir Gıca, Ayhan Güler
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
41 SS-11 MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUKTA ON YILLIK KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİ İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİN İLİŞKİSİ Mehmet Hamdi Örüm 09:00-09:08
48 SS-12 DEHB'Lİ ÇOCUK VE ERGENLERDE AGRESYON DÜZEYİNİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE BOZUKLUK ŞİDDETİYLE İLİŞKİSİ Pınar Aydoğan Avşar 09:08-09:16
49 SS-13 ŞİZOFRENİ HASTALARINDAKİ DEPRESYONUN VE İNTİHAR DÜŞÜNCESİNİN ANTİDEPRESAN TEDAVİ SONRASI ÖLÇEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine Önal 09:16-09:24
54 SS-14 50-65 YAŞ ARASINDAKİ BİREYLERDE TÜTÜN VE ALKOL KULLANIMI İLE PSİKOLOJİK SIKINTI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Nilifer Gürbüzer 09:24-09:32
61 SS-15 ZO-1 SERUM LEVELS AS A POTENTIAL BIOMARKER FOR PSYCHOTIC DISORDER Pınar Aydoğan Avşar 09:32-09:40
62 SS-16 YATARAK TEDAVİ GÖREN BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDA ÇOKLU PSİKOTROP KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mert Şenel 09:40-09:48
65 SS-17 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNİN BİPOLAR BOZUKLUK TANILI HASTALARDAKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ İlhan Ahmet Çetiner 09:48-09:56
67 SS-18 METAMFETAMİNE BAĞLI PSİKOZ TANISIYLA TAKİP EDİLEN HASTALARIN KLİNİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Baran Tanrıkulu 09:56-10:04
70 SS-19 THE RELATIONSHIP OF CHOROIDAL VASCULARITY INDEX AND SYMPTOM SEVERITY IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA Atilla Tekin 10:04-10:12
71 SS-20 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA UYKUSUZLUK İLE TÜKENMİŞLİK, YAŞAM DOYUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hilal Uygur 10:12-10:20
121 SS-33 THE IMPACT OF CHILDHOOD ATTENTION HYPERACTIVITY DISORDER ON COGNITIVE FUNCTION IN ADULT OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER PATIENTS: A COMPREHENSIVE STUDY Ayşenur Arslan 10:20-10:28
Sözlü Sunu Oturumu-3
9 Mart 2024, Cumartesi - Salon F - 14:00-15:30
Oturum Başkanları: Filiz İzci, İkbal İnanlı
Ref No Sunum No Başlık Sunacak Yazar Sunum Saati
72 SS-21 BRUKSİZMDE ANTİDEPRESANLARIN PARADOKSAL ETKİSİNİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Didem Umutlu 14:00-14:08
80 SS-22 BİPOLAR BOZUKLUK HASTALARINDA DÜRTÜSELLİK VE BESLENME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Beyza Erdoğan Aktürk 14:08-14:16
85 SS-23 GENÇ ERİŞKİNLER ARASINDA MALADAPTİF GÜNDÜZ DÜŞLERİNİN DEHB VE DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK BELİRTİLERİ İLE İLİŞKİSİ Çağrı Öğüt 14:16-14:24
87 SS-24 YATARAK TEDAVİ GÖREN İLERİ YAŞ GRUBU HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ Salih Cihat Paltun 14:24-14:32
89 SS-25 BİPOLAR BOZUKLUK TANILI ÖTİMİK HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK GÖSTERGESİ OLARAK TRİGLİSERİT-GLİKOZ İNDEKSİ Fadime Şimşek 14:32-14:40
90 SS-26 METAMFETAMİN KULLANIM BOZUKLUĞUNDA İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN VE ELEKTROKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Sena İnal Azizoğlu 14:40-14:48
98 SS-27 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM YILI VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ANKSİYETE DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İlayda Fincan 14:48-14:56
99 SS-28 PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASININ HEMŞİRELERDE ŞEFKAT YORGUNLUĞU VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Aslıhan Eslek 14:56-15:04
101 SS-29 PSİKOBİYOTİKLERE İLİŞKİN TOPLUM İLGİSİNİN GOOGLE TRENDS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNFODEMİYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe Erdoğan Kaya 15:04-15:12
102 SS-30 COVID-19 PANDEMİSİNDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Akan 15:12-15:20
112 SS-31 EVALUATION OF LEPTIN AND LEPTIN RECEPTOR GENE VARIANTS IN BIPOLAR DISORDER: FOCUS ON DEPRESSION WITH ATYPICAL FEATURES Hasan Mervan Aytac 15:20-15:28